El CLUB BÀSQUET LA GARRIGA, inscrit en el Registre d?Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 1576, constituït el 16 d?agost de 1982 com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d?obrar i d?actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l?activitat física i esportiva