Club Bàsquet La Garriga

Club Bàsquet La Garriga

El CLUB BÀSQUET LA GARRIGA, inscrit en el Registre d?Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 1576, constituït el 16 d?agost de 1982 com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d?obrar i d?actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l?activitat física i esportiva

Frederic Monpou, 13 (08530)
http://cblagarriga.lagarriga.ppe.entitats.diba.cat